ADblue 1000L

  • 7 995 kr
Artikelnummer: 231
Dela

AdBlue är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue-tanken.

 Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken. 


Teknisk specifikation

Färg
Klar

Densitet
1,09

Fryspunkt
-11°C

pH
Ca 9

Kokpunkt
100°C

Flampunkt
>110°C

Lagring
-5°C – +20°C

>